Neuron ESB

Den hurtigste, nemmeste og mest omkostningseffektive måde at integrere og modernisere din virksomhed på
Neuron ESB fordele:
 • Spar op til 80 % i forhold til konkurrerende integrationsprodukter
 • Installeres på minutter, istedet for dage
 • Udnyt jeres eksisterende .NET ressourcer
 • Reducerer behovet for tilpasset udvikling
 • Den mest fleksible integrationsplatform på Microsoft platformen
 • Løser udfordringen: "Vi har brug for en enkel og simpel måde at forbinde vores .NET-systemer og -applikationer
De fleste Java-baserede integrationsprodukter hævder at have alle de funktioner, I har brug for til at forbinde jeres .NET-applikationer. Men det kræver oftest en dyr konsulent for at hjælpe jer med at tilpasse jeres nye Java-baserede infrastruktur. Selv Microsofts egen BizTalkløsning, som er tung og dyr at udvikle på, implementere og administrere - er ikke en ren .NET integrationsløsning.
Hos Nordic Consult har vi arbejdet med Neuron siden 2009. Vi har valgt Neuron, fordi det var tydeligt, at Microsofts egen integrationsmotor - BizTalk, ikke kunne følge den agile tilgang og heller ikke leve op til leveringshastigheden fra de rene .net-teams
Det var også tydeligt, at de første serier af integrationsmotorer fra Microsoft, IBM og Oracle var udviklet som servermonolitter, som på ingen måde kunne løse nutidens krav til en ESB løsning. Derudover er Neuron ESB udviklet i overensstemmelse med principperne i David Chapells bog "ESB" fra 2004.
Nordic Consult var en af de første virksomheder i Danmark og Europa, til at indgå et partnerskab med Neuron ESB.

Nordic Consult kan tilbyde at hjælpe med:

 • Produkt evaluering
 • Neuron ESB Introduktion og demo
 • Neuron ESB Omkostningssanalyse
 • Neuron ESB ”Proof Of Concept
 • Neuron ESB Design
 • Neuron ESB Udvikling og integration
 • Neuron ESB Operations og efter produktionstjenester
 • Neuron ESB kurser – Uddannelse af jeres medarbejdere

Mere om Neuron:

Administration

Det er nemt at administrere jeres integrationsprojekter fra start til slut med Neuron ESB. Det skyldes, at Neuron ESB udnytter Microsofts serverinfrastruktur ved at benytte de samme funktioner og muligheder, som I allerede bruger til at styre virksomhedens eksisterende it-miljø.

Service udstilling

I kan nemt og enkelt opbygge og administrere jeres integrations- og mobilplatforme ved at udstille alle interne services som enten SOAP eler Rest API'er eller begge dele. Neuron ESB er designet til at eksponere jeres eksisterende tjenester til f.eks. mobile enheder, samtidig med at brugerne beskyttes mod ændringer i jeres interne forretningsprocesser.

.NET Runtime

Neuron ESB er bygget på .NET, og bruger de samme funktioner, som I allerede kender, til at udvikle og administrere jeres organisations .NET-infrastruktur. I vil kunne genbruge jeres eksisterende færdigheder, .NET-biblioteker, WCF-tjenester og WF-workflows indbygget i Neuron ESB, som hjælper jer til hurtigere udvikling og væsentligt reducerede driftsomkostninger.

Høj tilgængelighed

Neuron ESB bruger .NET-platformens indbyggede funktioner, såsom Windows-clustering, load balancing og SQL "always on", for at levere skalerbare tjenester der imødekommer kundernes behov. Neuron ESB tilbyder bl.a. real-time messaging via TCP eller "Named pipes" samt mere robuste og oppetidsvenlige løsninger via Microsoft MSMQ og RabbitMQ. Neuron ESB udnytter dedikerede runtime "services" og .NET applikations domæner til procesisolering og styring for at sikre ydeevne og stabilitet.

Dynamisk service routing

Neuron ESB's Service Broker og Business Process Designer anvendes til dynamisk routing gennem inspektion af beskeder, besked-kontekst og andre egenskaber. Forretningsregler implementeret i individuelle integrationsprocesser bruger disse oplysninger til at bygge enten enkle eller komplekse routingscenarier. Serviceversionering kan bl.a. understøttes ved dynamisk at dirigere indgående forespørgsler baseret på baggrund af de implementerede regler.

Beskeder

Sorteret og emnebaseret "messaging" gør det muligt for jer at spejle jeres organisations forretningsprocesser i Neuron ESB. Neuron ESB leverer konfigurerbare netværkstransporter, kø-understøttelse og hændelsesbaseret klient-API'er, der kan hostes i dine .NET-applikationer, hvilket gør det nemt at konfigurere applikationer med "lav latency", "in-memory" routing eller garanteret leverance af beskeder.
Realtid aktivitets rapportering

Neuron ESB gør det muligt i ”Realtid” at følge antallet, af beskeder, der passerer og er passeret siden Neuron ESB's sidste genstart. understøttelse af "Endpoint" helbredsfunktioner giver virksomheden fuld kontrol over individuelle integrationer, samt en historisk visning af meddelelser behandlet af services og integrationspunkter. Neuron ESBs SQL Server-baserede sporing giver jer også mulighed for at overvåge og rapportere på bl.a. aktive sessioner, meddelelseshistorik samt fejlmeddelelser.

Driftsvenlig

Brug kendte værktøjer og protokoller til at overvåge og styre Neuron ESB. Rapportér run-time-statistik via WMI-performance-counters og -events og Windows-hændelsesloggen. Kontroller adgange via Active Directory integration. Samt understøttelse for Kerberos sikkerhed på de respektive integrations punkter.


Nemt at bruge

Neuron ESB er udviklet af .NET-udviklere til .NET-udviklere og benytter kendte .NET-funktioner samt træk-og-slip-grafisk design. Det er nemt og hurtigt at "orkestrere" og forbinde alle jeres eksterne systemer, databaser, transporter og protokoller, hvilket reducerer behovet for dyre tjenester og platforme. Neuron ESB tilbyder et bredt udvalg af integrationsmuligheder, som I hurtigt kan konfigurere uden at skulle skrive større mængder af kode. Neuron ESB understøtter debugging på stedet. Og I vil kunne sætte breakpoints direkte i de respektive miljøer hvor integrationerne afvikles.

Drift overvågning

Neuron ESB integrerer nemt til organisationens eksisterende driftsredskaber. Selvom Neuron ESB har sit eget overvågningsværktøj, leveres det også med mulig integration til både Microsoft samt 3. parts overvågnings værktøjer.
 • Registrerer fejlede beskeder og kontrollerer "endpoint"-ændringer ved hjælp af Microsoft WMI-Events
 • Registrerer status og statistikker ved hjælp af Microsoft WMI-performance counters
 • Neuron ESB udstiller alle registrerede hændelser via en RESTful-grænseflader så i f.eks. kan implementere specifikke overvågningsportaler.
 • Alle systemhændelser registreres i windows "eventloggen".
 • Mulighed for detailjeret og udviddet "logging" til Neuron ESB's egne logfiler
 • Anvender WS-Discovery til at opdatere og integrere nye services og integrationspunkter på netværket.

Fleksibilitet

Beskedhåndtering, serviceudstilling og direkte integrationer afvikles i Neuron ESBs primære hostingprocesser, isoleret inden for dedikerede .NET app domæner. Workflows har deres egne dedikerede processer specielt designet til at udvide Windows Workflow Foundation. Forskellige Neuron ESB applikationer eller endda forskellige stykker af samme applikation kan adskilles i deres egne processer, hvilket giver virksomheden fuld kontrol over integrations platformens process og distributions arkitektur. Neuron ESB implementeringsmetode er meget fleksibel. I kan implementere applikationer ved at kopiere deres filtræer til en anden Neuron ESB-server (XCopy-implementering). Eller I kan bruge Neuron ESB Explorer til at oprette installationspakker, som kan installeres på en anden installation. Endeligt understøtter Neuron ESB udrulning fra versions styringssystemer såsom Microsoft Team Foundation Server eller Git. Neuron ESBs understøtter udrulning til forskellige miljøer ved et indbygget miljøvariabler system. Det gør det muligt for jer at ændre ting som forbindelsesadresser og kontonavne mellem udvikling og produktion. I behøver ikke kende til specifikke sikkerhedsoplysninger om produktionsmiljøet for hurtigt at kunne implementere og udrulle en ny applikation. Ved hjælp af et nyt sæt standardmiljøvariabler, kan I udrulle direkte i et nyt eller eksisterende miljø uden forhåndskendskab til specifikke sikkerhedsoplysninger.

udvidelsesmuligheder

Neuron ESB kan bl.a. udvides enten via Visual Studio komponenter eller I kan kode C# direkte i Neuron applikationens grafiske værktøj. Det gør det utroligt nemt at udvide standardproduktets funktionalitet:
 • Opbygge brugerdefinerede integrationer til hjemmelavede systemer
 • Tilføje virksomhedens eksisterende .net biblioteker.
 • Skriv .NET-kode direkte i Neurons processor og workflows.
 • Udvikle nye "standard" integrations adaptorer baseret på Neurons "connector" framework.
 • Anvende .Neurons .NET debugger til at få indsigt i koden imens den afvikles.

Tilslut jeres forretningskritiske infrastruktur, så snart Neuron ESB er installeret, ved hjælp af indbyggede adaptorer til:
 • TCP og "named pipes" for real-tids beskeder
 • MSMQ og Rabbit MQ til robuste beskeder(durable)
 • Understøttede service protokoller (fx SOAP, REST WCF Binding)
 • E-mail-protokoller (POP3, SMTP og Microsoft Exchange)
 • Databaser (fx ODBC, DB2, Oracle, SQL)
 • Filsystemer (fx SMB, SFTP / FTP / FTPS, Dropbox)
 • Forretningssystemer (f.eks. Dynamics, SharePoint, NetSuite, Salesforce, SAP)
Neuron ESB udnytter .NET-infrastrukturen og driftteknikker til at sikre, at jeres applikationer hurtigt tilsluttes jeres eksisterende .NET-processer.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close