Enterprise Arkitektur

Vores indgangsvinkel til Enterprise Arkitektur (EA) er, at det skal være drevet af forretningens behov. Endvidere skal det kunne udvikle sig fleksibelt, som forretningen tilpasser sig sine behov
Kernen for en succesfuld EA implementering er, at forretningen involveres og tager ejerskab for de respektive services på forretnings niveau.

Ingen kan ”EA enable” hele deres IT system på én dag.

EA skal implementeres praktisk (uden at blive et arkitektonisk fyrtårn med manglende jordforbindelse) og skal ske i sammenhæng med forretningen. Om muligt skal det ske i små trin, og sammen med øvrige it investeringer. At implementere EA skal ikke være en ekstra udgift. Det bør ske naturligt i forbindelse med at eksisterende løsninger opdateres, eller når nye kommer til.

EA kan implementeres i en forretning på mange niveauer, og på mange teknologier. Det er vigtigt, at holde sig målet om ”for forretningen” for øje på alle niveauer. Endvidere at være åben for nye muligheder og eventuelle arkitektoniske begrænsninger i den eksisterende organisation.

Etablering af EA i en given forretning bør starte småt, og derfra udvikle sig sammen med forretningen. Det kræver arkitektonisk åbenhed og ikke mindst et solidt overblik fra implementeringen af simple løsninger, til løsninger der spænder over forretningens værdikæder.

Nordic Consult kan kickstarte EA processen, ved at formidle dette ”mindset” om EA for forretningen. F.eks. efter denne model:

  • Et indledende møde hvor forretningen fortæller om deres umiddelbare mål og evt. udfordringer.
  • Vi følger op med en præsentation og workshop af vores EA koncept, tilpasset til den pågældende forretning og ikke mindst med fremhævelse af mulige løsninger på identificerede udfordringer. I processen identificeres mulige og eksisterende EA processer samt tilhørende støttesystemer, hvilket forankrer og gør processen relevant og konkret netop i jeres organisation.
  • Efterfølgende hjælper vi jer med at planlægge en EA fremtid der kombinerer og optimerer jeres fremtidige forretnings vision med det eksisterende og kommende it landskab.
  • Endeligt tilbyder vi at assistere ved nye projekter og sørge for at koordinere med den langsigtede EA vision. (Governance). Særligt de første projekter kræver en hvis organisatorisk ”bundfældning” for at blive selvkørende.

Vil I vide mere? Kontakt os i dag

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close